Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01    Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01

SUZUKI RG400 RG500 Bikes that use part number. Suzuki, RG500CH (E1) H 1987, 1987, All Colours. Suzuki, RG500G (E1) G 1986, 1986, All Colours. Suzuki, RG400G (E1) G 1986, 1986, All Colours.
FACTORY NEW WITH PARTS TAG + BAG.
Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01    Suzuki Rg400 Rg500 Gsx600 Gsx750 Nos Rear Brake Resevoir Assembly 69740-20a01